ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงทั่วไป

 1. คุณเป็นคนรับผิดชอบในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับแอคเค้าของคุณ
 2. คุณไม่สามารถสร้างแอคเค้าแทนคนอื่นได้ ยกเว้นในกรณีที่คุณได้รับสิทธิถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นตัวแทนสำหรับบริษัท หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 3. คุณต้องเป็นคนรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน และหากมีการเปลี่ยนแปลง คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้ตรงต่อความเป็นจริง
 4. คุณต้องไม่โอนสิทธิ ขายแอคเค้าของคุณให้กับคนอื่นนอกเหนือจากการอนุญาตของ Teemono
 5. คุณเป็นคนรับผิดชอบรหัสผ่านของคุณเอง
 6. คุณเป็นคนรับผิดชอบในข้อมูลทุกอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนตัว ความเห็น รูป รายละเอียด ลิงค์ หรือเนื้อหาอื่นๆ (“เนื้อหา”) ที่คุณส่งเข้ามาในระบบบริการ
 7. คุณต้องไม่สร้างเนื้อหาใดๆที่ละเมิดสิทธิผู้ใช้อื่นภายใน และภายนอกระบบบริการ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียง การโพสข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นสู่สาธารณะ กลั่นแกล้ง ดูถูก หรือ กดขี่ผู้ใช้อื่น
 8. คุณยอมรับและตกลงว่าการกระทำทั้งหมดต่อระบบบริการ (รวมถึงระบบติดต่อสู่ระบบบริการ) จะไม่ขัด รบกวน หรือกระทบต่อระบบบริการ หรือผู้ใช้อื่น หรือทำให้ระบบบริการต้องหยุดลง การกระทำเหล่านี้ประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียง การส่งโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต มัลแวร์ ไวรัส หรือการกระทำใดๆที่สามารถรบกวนระบบบริการหรือผู้ใช้อื่นได้
 9. คุณสามารถลบ หรือแก้ไขเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆที่คุณส่งเข้าสู่ระบบบริการเท่าที่ระบบบริการจะทำได้ แต่ Teemono มีสิทธิที่จะเก็บเนื้อหา หรือข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติของการให้บริการ
 10. คุณไม่สามารถใช้ระบบบริการในการกระทำความผิดทางกฎหมาย
 11. ระบบบริการอาจมีลิงค์ที่นำพาคุณสู่เว็บไซท์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Teemono คุณสามารถเข้าลิงค์เหล่านี้ได้โดยคุณเป็นคนแบกรับความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง Teemono จะไม่รับผิดชอบใดๆในการเข้าลิงค์เหล่านั้นของคุณ
 12. เราสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยอมรับว่าเราสามารถโพสการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้บนระบบบริการ และการใช้บริการหลังการโพสเป็นการแสดงว่าคุณรับรู้และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่เหล่านี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่จะมีผลทันทีหลังจากการโพสบนระบบบริการ
 13. Teemono จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในการกระทำของคุณต่อผู้ใช้อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 14. Teemono จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในเนื้อหาหรือการกระทำใดๆที่คุณทำต่อระบบบริการหากเนื้อหาหรือการกระทำเหล่านั้นได้ละเมิดกฎหมาย ข้อตกลง กฎระเบียบใดๆ ไม่ว่าจะเป็น และไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงและเงื่อนไง กฎหมายในแต่ละประเทศจนตัวคุณต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายเหล่านั้น
 15. ไม่ว่าจะในทางใด คุณจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนใดๆที่คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามบนระบบบริการ

ผลงานของคุณ

ข้อมูลสาธารณะ

 1. คุณเป็นเจ้าของผลงาน หรือมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายในการใช้ผลงานเหล่านั้นบนระบบบริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
 2. ผลงานของคุณที่อัปโหลดสู่ระบบบริการต้องไม่ละเมิดสิทธิใดๆ รวมไปถึงและไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า
 3. ผลงานของคุณที่อัปโหลดสู่ระบบบริการต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ ประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียง เนื้อหาลามกอนาจาร เนื้อหาชี้นำสู่การแตกแยก เนื้อหาที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือกฎหมายใดๆ Teemono มีสิทธิ์ที่จะตัดสินและลบผลงานดังกล่าวหากผลงานของคุณมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

การถอนเงินจากระบบบริการ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

เครื่องหมายการค้า

×

ติดต่อทางโทรศัพท์

โทร 089 925 5875

×

ติดต่อทาง email